Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-7-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 27η Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 14:00.

 

 

22/07/2021