ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 29-12-2020, ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 11:00 - ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 29η Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 13:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας

24/12/2020