ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28/09/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         

 Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  28η Ιουλίου   έτους 2015 , ημέρα Τρίτη  και  ώρα 20:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. 1.    Τροποποίηση μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Γυθείου» ως προς τη θέση του Αντλιοστασίου Α1

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

 1. 2.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου   «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις τέως Δήμου Γυθείου »

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

 1. 3.    Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Οιτύλου»

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. 4.    Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Οδοποιία Δ.Ε.  Οιτύλου 2014».

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων 2014»-χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης.

Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

 1. 2η τροποποίηση της αριθ. 50/2015 Τ.Μ. του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη του παραλιακού οικισμού Βαθύ της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου» ως προς το χρόνο κατασκευής. 

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης  

 1. Συζήτηση αιτήματος κ. Κοτταράκου Νικολάου για διαμόρφωση αγροτικού δρόμου  στην Τ.Κ.  Δροσοπηγής

Εισηγητής: Σαμπατακάκης Παναγιώτης

 1. Συζήτηση αιτήματος κ. Μαρίας Γαϊτανάρου  για  κατασκευή πέτρινου τοίχου στην Τ.Κ.  Καλυβίων.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Σχετικά με κατασκευή νέου σταθμού βάσης ΟΤΕ στον οικισμό Κέρια της Τ.Κ. Κούνου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

10. Ορισμός υπευθύνου για τον έλεγχο οικοδομών ιδιωτών και επιχειρήσεων κατ’            εφαρμογή της  αριθ. 186/2015 ΑΔΣ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Σχετικά με οφειλή παράβασης Κ.Ο.Κ. (Αφορά Κακοκέφαλο Ιωάννη του Κων/νου και Μαίρης).

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση της αριθ. 34/2015 Απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος  Δήμου Αν. Μάνης  σχετικά με έγκριση απολογισμού και ισολογισμού  Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος  Δήμου Αν. Μάνης  οικονομικού έτους 2013.

Εισηγητής: Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση της αριθ. 38/2015 Απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος  Δήμου Αν. Μάνης  σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού για καταβολή ετήσιας υποχρεωτικής εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ (άρθρο 3 Ν.1726/44)

Εισηγητής: Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος

 1. Ανάκληση της αριθ. 52/2014 ΑΔΣ  σχετικά με δικαίωμα χρήσης του Πύργου Καπετανάκου από το Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης. 

Εισηγήτρια:  Λυροφώνη Γεωργία  

 1. Εκμίσθωση ξενώνα Πύργου Καπετανάκου στη Τ.Κ. Αρεόπολης.

Εισηγήτρια:  Λυροφώνη Γεωργία  

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Εισηγήτρια:  Λυροφώνη Γεωργία  

 1. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου για το Β΄τρίμηνο 2015

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του ΟΕΥ του Ν.Π.  «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης»

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης»

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

 1. Έγκριση Επιτροπής Απογραφής Έναρξης του Ν.Π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης»

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                              Γεώργιος   Μητσάκος

Αρχεία

24/07/2015