ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 3-3-2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 3η  Μαρτίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα

26/02/2021