Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 9-6-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 9η  Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης

03/06/2022