Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-5-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 25η  Μαΐου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

20/05/2022