Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-9-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  13η  Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης

09/09/2022