Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-4-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙOY 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 20η  Απριλίου έτους 2022, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 18:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

15/04/2022