Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-8-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 12η  Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης

08/08/2022