ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 23-11-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά τη ματαίωση των κατά την 12η Νοεμβρίου 2019 και 18η Νοεμβρίου 2019 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθ. πρωτ. 15123/8-11-2019 και 15434/14-11-2019 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια τακτική συνεδρίαση την   23η Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Σάββατο και ώρα  15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατ. Μάνης, επί της οδού Βασιλέως Παύλου (1ος όροφος) στο Γύθειο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης

19/11/2019