ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-11-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 16:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

         

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 19η Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

    13/11/2020