ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-11-2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 19η Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 για λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

13/11/2020