Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 24-3-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική, δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την   24η  Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο, του Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα

18/03/2022