ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 07/05/2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο    2–5-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:  9187

                      

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  7η Μαϊου  έτους 2014 , ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Έγκριση της αριθ. 35/2914 τεχνικής μελέτης με τίτλο « Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες ΔΕ Γυθείου και Σμύνους 2014» - Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης .

Εισηγητής: Αραπάκος Θεόδωρος

  1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Γυθείου» (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός).

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

  1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2014

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

  1. Ανάθεση προμήθειας ελαστικών, οχημάτων, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων έργου

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

  1. Τροποποίηση της αριθ. 91/2014 ΑΔΣ σχετικά με καθορισμό τελών χρήσεως αιγιαλού Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

  1. Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης με θέμα  Συμπλήρωση της αριθ. 9/2014 σε ορθή επανάληψη απόφασης.

Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος

  1. Διόρθωση των  αριθ. 81/2014 και 113/2014 ΑΔΣ  σχετικά με ανάθεση συντήρησης-επισκευής μεταφορικών μέσων, οχημάτων, μηχανημάτων έργου.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

  1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ .

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

  1. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (Π.Δ. 28/80)

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

  1. Επικαιροποίηση της αριθ. 27/2014 ΑΔΣ

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 

                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                    Χρήστος    Αναστασάκος

 

 

Αρχεία

02/05/2014