ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 4-2-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/2018 καθώς και του άρθρου 3 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (της υπ. αρ. 39/10-2-2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου) σας προσκαλούμε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση που θα γίνει την 4η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, στον 1ο όροφο του κτηρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ

31/01/2020