Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 1-7-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 1η Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης

25/06/2021