Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-3-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 10η Μαρτίου έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα

04/03/2022