Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 6-4-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 6η  Απριλίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης

01/04/2022