Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-9-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

     Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  20η  Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα  Τρίτη και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης

16/09/2022