Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Δ.Σ. με θέμα συνεδρίασης την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του τ. Δήμου Γυθείου οικονομικού έτους 2010.

 

Ακολουθεί η πρόσκληση της συνεδρίασης.

 

*

10/09/2012