ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Γύθειο   24 -2-2012

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                            Αριθ. Πρωτ:  3346

 

                                                           Προς:1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων                   

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

     Σας   προσκαλώ σε ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την   1η  Μαρτίου έτους 2012 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00   στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Συμμετοχή του Δήμου Ανατολικής Μάνης στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάπτυξη Λακωνία» με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Πάρνωνα-Ταϋγέτου  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ-Υποβολή πρότασης.

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

  1. Εξέταση αίτησης Ι.Μ. Μάνης

Εισηγητής Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

 

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 Χρήστος   Αναστασάκος

24/02/2012