ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18-08-2017

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο 18-8-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 11339

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

          Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την   22α Αυγούστου έτους 2017 , ημέρα Τρίτη   και  ώρα 18:30 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. 1.    Έγκριση της αριθ. 39/2017 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

  1. 2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 3.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 για ενίσχυση και δημιουργία Κ.Α..

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 4.    Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Β΄τριμήνου 2017-Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 5.    Διόρθωση της αριθ. 234/2017 ΑΔΣ ως προς τον Κ.Α. εγγραφής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 2017»

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 6.    Σχετικά με διαγραφές χρεών και διορθώσεις χρεώσεων.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 7.    Διαγραφή οφειλής παράβασης Κ.Ο.Κ. (αφορά Αραπάκο Θεόδωρο)

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 8.    Επιστροφή χρημάτων που αφορούν παράβαση Κ.Ο.Κ. (Γιαννουλάκου Σταυρούλα)

 Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 9.    Συγκρότηση επιτροπής  Προσωρινής  Παραλαβής του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεως Γυθείου»

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 2016 ΔΕ Γυθείου και Τ.Κ. Κρυονερίου και Καρέας».

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

11. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Ανατ. Μάνης.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

12. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της Αριθ. 3/2017 μελέτης με τίτλο «Εορτασμός για τη Μάχη του Πολυαράβου»

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                              Γεώργιος   Μητσάκος

18/08/2017