ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο     21–3-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:  6043

                      

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 26η Μαρτίου έτους 2014 , ημέρα Τετάρτη και  ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εκλογή ενός αναπληρωματικού μέλους από την μειοψηφία ως 2ο αναπληρωματικό μέλος.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με αγωγή Περιβαλλοντικής αποκατάστασης στο Δήμο Αν. Μάνης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές Δημοτικών Καταστημάτων τέως Δήμου Οιτύλου».

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση της αριθ. 19/2014 τεχνικής μελέτης με τίτλο « Αποκαταστάσεις ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε. Οιτύλου και Αν. Μάνης 2014» προϋπολογισμού δαπάνης 69.000,00€-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση της αριθ. 20/2014 τεχνικής μελέτης με τίτλο « Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις Δ.Ε.  Οιτύλου 2014» προϋπολογισμού δαπάνης 72.000,00€-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση της αριθ. 21/2014 τεχνικής μελέτης με τίτλο « Αποπεράτωση εργασιών περιβάλλοντος χώρου οικοπέδου στο Πριτσιώτικο» προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00€-Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις τέως Δήμου Οιτύλου και Τ.Κ. Κοκκάλας»

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την μεταφορά του ΚΕΠ στο Δημαρχείο Αρεόπολης».

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

 1. Έγκριση αναγκαιότητας καθαρισμού αγροτικών οδών με γκρέηντερ τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου και Ανατολικής Μάνης συνολικού ποσού 45.000,00€- έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Ορισμός χώρου χρήσης αιγιαλού και παραλίας από το Δήμο για εξυπηρέτηση λουομένων.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Καθορισμός τελών χρήσεως αιγιαλού Δήμου Ανατολικής Μάνης, για το έτος 2014.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2013 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αν. Μάνης.

Εισηγητής Δήμαρχος Αν. Μάνης

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 και έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Ε.Μ.Π. για την εκπόνηση προγράμματος με τίτλο  «Διερεύνηση δυνατοτήτων Ολοκληρωμένης Αειφόρου Χωρικής Ανάπτυξης Δημου Αν. Μάνης»

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Αποδοχή ποσού 31.210,00€  και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την υλοποίηση της πράξης  «Αγροτουριστικές δράσεις στη Μάνη»

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Σχετικά με εισαγωγή ζώων στα Δημοτικά βοσκοτόπια του Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014-Εκπρόθεσμα

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Συζήτηση αιτήματος  Α.Π.Ο. Ολυμπιακού Γυθείου για επιχορήγηση του από το Δήμο.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 

 

                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

                                                         Χρήστος    Αναστασάκος

21/03/2014