ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 14/03/2017

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο  10-3-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 3258

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  14η  Μαρτίου έτους 2017 , ημέρα Τρίτη και  ώρα 19:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 1. 1.    Ανάκληση της αριθ. 55/2017 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με Εκδηλώσεις εορτασμού 25ης Μαρτίου –Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. 2.    Ανάκληση των αριθ. 355/2016 και 7/2017  ΑΔΣ-Έγκριση της αριθ. 4/2017 ορθή επανάληψη, Απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατ. Μάνης  που αφορά  Συμπλήρωση της αριθ. 1/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης όσο αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2017 και την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης  (ΟΠΔ)  οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Καρβούνης Δημήτριος

 1. 3.    Συζήτηση αιτήματος Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του νέου δημοτικού σταδίου Γυθείου στη θέση Σελινίτσα.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. 4.    Συζήτηση αιτήματος της εταιρείας COSMOTE για προσωρινή παραχώρηση δημοτικού χώρου στον οικισμό Μέζαπο.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. 5.     Έγκριση της αριθ. 17/2017 Τ.Μ. του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2017» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

 1. 6.    Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 2016 Δ.Ε. Γυθείου και Τ.Κ. Κρυονερίου και Καρέας»

          Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή Γλίστρας στη Τ.Κ. Γερολιμένα».

Εισηγητής:  Πρόεδρος ΔΣ

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης για το έργο « Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες της 6ης-7ης Σεπτεμβρίου 2016 Δ.Ε. Σμύνους».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Έγκριση 3ου ΑΠΕ  του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ»

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις τέως Δήμου Γυθείου 2013»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές-Διαμορφώσεις δημοτικών καταστημάτων  τέως Δήμου Σμύνους»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σμύνους 2014»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες ΔΕ Γυθείου και ΔΕ Σμύνους»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαπλάτυνση-Διάνοιξη οδού πυρόσβεσης από Τ.Κ. Πυρρίχου έως Τ.Κ. Κότρωνα στη θέση Φλομοχώρι του Δήμου Ανατολικής Μάνης».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

15. ‘Εγκριση προμελέτης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου-Λυκείου Αρεόπολης» Δήμου Ανατ. Μάνης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

16. Εκλογή δύο Συμβούλων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν αυτή συνεδριάζει ως συλλογικό όργανο.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Σχετικά με την προμήθεια γαλακτοκομικών ειδών Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο  βάσει των διατάξεων της περίπτωσης κ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 για το έτος 2017.

Εισηγητής:  Πατρικάκος Παναγιώτης

 1. Συζήτηση αιτήματος προκειμένου να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ανατ. Μάνης ο νέος αγώνας υπεραπόστασης με την ονομασία  1η ΓΥΡΑ ΜΑΝΗΣ

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

20. Υποβολή αιτήματος στις Δ/νσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπ/σης  για έγκριση μεταφοράς μαθητών των σχολικών μονάδων του Δήμου για την συμμετοχή τους  στις Επετειακές εκδηλώσεις της 17ης Μαρτίου.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

21. Συμμετοχή του Δήμου στο 2ο  Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με τίτλο  «Ζητήματα Θεωρίας και Πράξης στην Εκπαίδευση: Σύγχρονες τάσεις και κατευθύνσεις»- Διάθεση πίστωσης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                              Γεώργιος   Μητσάκος

Αρχεία

10/03/2017