ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο 30-6-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 9007

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

          Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την   6η Ιουλίου έτους 2017 , ημέρα Πέμπτη   και  ώρα 20:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. 1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 2.    Έγκριση της αριθ. 61/2017 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. ΔΕΥΑΑΜ  σχετικά με ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας ΕΕΛ.

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

  1. 3.    Έγκριση  έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου 2017.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 4.    Εξέταση αιτήματος Ελευθερίου Λινού  σχετικά με επανεξέταση βεβαιωμένου ποσού για τέλος περιπιδημούντων χρήσης 2014 σε βάρος της «Δ. Λινός και ΣΙΑ Ο.Ε.»

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 5.    Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Σελεγουδίου.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

  1. 6.    Τροποποίηση της αριθ. 204/2011 ΑΔΣ,  για  μεταφορά θέσης Λαϊκής αγοράς (συνοικισμός) στην Δ.Κ. Γυθείου .

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

 

 

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                       Γεώργιος   Μητσάκος

30/06/2017