Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

`

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο    30 – 8- 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:   16354                            

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 3η Σεπτεμβρίου έτους 2013 , ημέρα Τρίτη και  ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. 1.    Τροποποίηση της αριθ. 337/2012 ΑΔΣ ως προς την 5μελή επιτροπή ελέγχου του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Γυθείου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσιβέλης Μιχαήλ

  1. 2.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Τ.Κ. Κελεφάς-Ν. Οιτύλου & Νύμφι»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανδρεϊκος Δημήτριος

  1. 3.    Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών αγορών της Λαμπρινάκου Χαραλαμπίας του Ιωάννη με πωλούμενο είδος «Μέλι»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσιβέλης Μιχαήλ

  1. 4.    Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών αγορών της Μαυροειδόγγονα Κανέλλας του Στυλιανού με πωλούμενο είδος «Μέλι»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσιβέλης Μιχαήλ

  1. 5.    Αίτημα για οικονομική ενίσχυση του Πανγυθεατικού Γ.Σ.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσιβέλης Μιχαήλ

  1. 6.    Αίτημα Ολυμπιακού Γυθείου για συνδιοργάνωση με το Δήμο Αν. Μάνης τουρνουά ποδοσφαίρου ακαδημιών  παιδιών ηλικίας 9-12 ετών και επιχορήγηση του

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσιβέλης Μιχαήλ

  1. 7.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αν. Μάνης» (Εξ Αναβολής)

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

  1. 8.    Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ««Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης» (Εξ Αναβολής)

Εισηγητής  Πρόεδρος Δ.Σ.

  1. 9.    Έγκριση της αριθ. 33/2013 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   σχετικά με αίτημα του κ. Θεοδωρακάκη Ιωάννη. (Εξ Αναβολής).

     Εισηγητής Αντιδήμαρχος Εξαρχάκος Γεώργιος

10. Έγκριση  έκθεσης εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου Αν. Μάνης για το Β΄  Τρίμηνο 2013.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κατσιβέλης Μιχαήλ. 

                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                      Χρήστος    Αναστασάκος

30/08/2013