Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 20/06/2017

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο 16-6-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 8217

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

          Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την   20η Ιουνίου έτους 2017 , ημέρα Τρίτη  και  ώρα 19:30 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

  1. 1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 2.    Έγκριση δαπάνης,  διάθεση πίστωσης και έγκριση της αριθ. 1/2017 Μελέτης  με τίτλο «Εορτασμός Γιορτής Διρού» προϋπολογισμού 10.000,00€.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 3.    Έγκριση της αριθ. 27/2017 τεχνικής μελέτης με τίτλο «Κατασκευή κτιρίου διαχείρισης απορριμμάτων» προϋπολογισμού  120.000,00€-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

  1. 4.    Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Ιωάννη Γρηγοράκη του παραλιακού οικισμού Βαθύ της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου».

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

  1. 5.    Διαγραφή οφειλής παράβασης Κ.Ο.Κ.  (αφορά Χριστόφιλο Ιωάννη).

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 6.    Έγκριση της αριθ. 44/2017 ΑΔΣ Ν.Π. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ανατολικής Μάνης σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017  για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 

 

                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                              Γεώργιος   Μητσάκος

 

16/06/2017