Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο     17–10-2013

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:   20364                            

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 21η Οκτωβρίου έτους 2013 , ημέρα Δευτέρα και  ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Περί καθορισμού υποχρεωτικών δρομολογίων στις υπεραστικές γραμμές που εξυπηρετούνται με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Λακωνίας Α.Ε.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσιβέλης Μιχαήλ

  1. 2.    Σχετικά με την μεταφορά μαθητών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσιβέλης Μιχαήλ

  1. 3.    Παροχή γνωμοδοτικής ΑΔΣ προς το Γ.Γ.Α.Δ.Π.ΔΕ.Ι. σχετικά με τον ανώτατο αριθμό Αδειών Υπαίθριου Στάσιμου εμπορίου και Υπαιθρίου Πλανόδιου Εμπορίου τύπου Α΄& Β, ανά κατηγορία, που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το επόμενο ημερολογιακό έτος (2014).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσιβέλης Μιχαήλ

  1. 4.    Διαγραφή ποσού σε βάρος της Τ.Ο.Ε. ΑΕ από χρηματικό κατάλογο (Belle Helene)

Εισηγητής: Κυριακουλάκου Αικατερίνη Προϊσταμένη Εσόδων Δήμου

  1. 5.    Εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου 2013

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κατσιβέλης Μιχαήλ

  1. Ανάκληση της αριθ. 195/2013 Α.Δ.Σ.-Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα» – Έγκριση της αριθ. 2/2013 μελέτης του τμήματος Περιβάλλοντος  προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00€.

Εισηγητής: Βερούτης Βασίλειος Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών

  1. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή εποπτικού υλικού» – Έγκριση της αριθ. 55/2013 μελέτης του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών  προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00€.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

  1. Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας  με τίτλο «Διαχείριση, Προβολή και Προώθηση του ΚΠΕ» – Έγκριση της αριθ. 56/2013 μελέτης του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών   προϋπολογισμού δαπάνης 128.500,00€.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

  1. 9.    Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη με τίτλο «Ανάδειξη της ιστορικής πλατείας 17ης Μαρτίου της Αρεόπολης με την υποστήριξη του θεσμού-ενίσχυση των δραστηριοτήτων εορτασμού της 17ης Μαρτίου 1821»-Εγκριση της αριθ. 58/2013 μελέτης-Εξουσιοδότηση Δημάρχου και ορισμός υπευθύνου πράξης.

Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

10. Περί συγκρότησης δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αν. Μάνης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

11. Σχετικά με αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στην Δ.Κ. Γυθείου και Τ.Κ. Αρεόπολης από την  Hellas Online 

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

12. Αλλαγή σκοπού δωρητή «Πύργου Καπετανάκου»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

13. Σχετικά με «Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην περιφέρεια μας» ύστερα από πρόταση 10 Δημοτικών Συμβούλων .

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ  

                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                                         Χρήστος    Αναστασάκος

17/10/2013