Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο     8–11-2013

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:   22222                           

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 14η Νοεμβρίου έτους 2013 , ημέρα Πέμπτη και  ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στο μόνο θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ μόνο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. Έτους 2012.

 

 

                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                         Χρήστος    Αναστασάκος

08/11/2013