ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο     8–11-2013

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:   22224                           

 

                                                            Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 14η Νοεμβρίου έτους 2013 , ημέρα Πέμπτη και  ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση γηπέδων ποδοσφαίρου και μπάσκετ Τ.Κ. Αρεόπολης, Μίνας, Αγ. Βασιλείου & Πετρίνας».
  2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευές Δημοτικών καταστημάτων τέως Δήμου Γυθείου».
  3. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ).
  4. Συγκρότηση επιτροπής για τον έλεγχο και την παραλαβή ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου στη θέση «Σπήλιους» Τ.Κ. Αρεόπολης (Τουριστικό Περίπτερο).
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 για δημιουργία νέων Κ.Α.
  6. Έγκριση της αριθ. 75/2013 Απόφασης ΔΣ του Ν.Π. με την Επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Αν. Μάνης» σχετικά με τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
  7. Ορισμός ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης για το οικ. Έτος 2013 Δήμου Αν. Μάνης-Καθορισμός αμοιβής.
  8. Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος  Δράσης  Έτους 2013.
  9.  Ψήφιση τεχνικού Προγράμματος Δράσης του Δήμου Αν. Μάνης για το έτος 2014                                                

 

                                                         Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                         Χρήστος    Αναστασάκος

08/11/2013