ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29-03-2018

 

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο 23-3-2018

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 3023

 

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                 

                                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         

           Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 29η  Μαρτίου έτους 2018 , ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 19:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. 1.    Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2017».

Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος

  1. 2.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2015».

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

  1. 3.    Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Γυθείου 2016».

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

  1. 4.    Αποδοχή ποσού 150.000,00€ από το ΥΠ.ΕΣ. για αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιές 2017-Αναμορφωση προϋπολογισμού-τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 5.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 6.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 σχετικά με αποφάσεις Πρωτοδικείου κ.λ.π.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 7.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τακτοποίηση Χ.Υ.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. 8.    Σχετικά με παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στο Δήμο Αν. Μάνης με την διαδικασία της απευθείας παραχώρησης.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

  1. 9.    Σχετικά με παραχώρηση  αιγιαλού και παραλίας στη Διοικητική Περιφέρεια του  Δήμου Αν. Μάνης.

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Εκδηλώσεις Μ. Εβδομάδας και εορτασμού του Πάσχα

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                        Γεώργιος   Μητσάκος

23/03/2018