ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24/12/2012

Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 24η  Δεκεμβρίου έτους 2012 , ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης στο Γύθειο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. 1.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Ανατολικής Μάνης και της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ.  για την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ»-Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

        Εισηγητής   Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης                                    

  1. 2.    Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής  προμήθειας (ΕΚΠΟΤΑ)  υλικών πρόσβασης-σύνδεσης πλωτών εξεδρών  

Εισηγητής Κοκοράκης Παναγιώτης

  1. 3.    Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου παρκινγκ Δήμου στη θέση Πριτσιώτικο»                                      

Εισηγήτρια Λυροφώνη Γεωργία

 

 

                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Αρχεία

20/12/2012