ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο      17–1-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                               Αριθ. Πρωτ:  945                 

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                        2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους              

                                                            3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                            4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                        5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 22α Ιανουαρίου έτους 2014 , ημέρα Τετάρτη και  ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καταπολέμηση ή μη του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς για το έτος 2014 στο Δήμο Αν. Μάνης

Εισηγητής:  Αλέξανδρος  Καπασούρης 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014.

Εισηγητής:  Γεωργία Λυροφώνη

3. Έγκριση υποβολής ή μη Πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με αρ. Πρωτ: 59/24.12.2013 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

4. Ορισμός εκπροσώπου μετά του αναπληρωτή του σε επιτροπή του Λιμεναρχείου.

Εισηγητής: Νικόλαος Λιγνός

5. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας ασφαλτομίγματος ποσού 10.000,00€  και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής. (ΕΚΠΟΤΑ)

Εισηγητής: Γεωργία Λυροφώνη

6. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου Ανατολικής Μάνης έτους 2014 ποσού 176.500,00€, έγκριση της αριθ. 1/2014 μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (Π.Δ. 28/80).

Εισηγητής: Νικόλαος Λιγνός 

7.     Σχετικά με την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2014 Δήμου Ανατολικής Μάνης και Ν.Π. αυτού και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής   (ΕΚΠΟΤΑ)

Εισηγητής: Γεωργία Λυροφώνη 

8.     Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. οικ. Έτους 2014.

Εισηγητής: Αικατερίνη Κολοκοτρώνη 

9.     Αποδοχή και κατανομή ποσού 11.462,78€  για επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Εισηγητής: Ελένη  Δρακουλάκου

10.  Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου»

Εισηγητής: Αντώνιος Κουμεντάκος

11.  Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού ύδρευσης από Δεξαμενή Τ.Δ. Αλίκων μέχρι και τη δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα»

Εισηγητής: Αντώνιος Κουμεντάκος

12.  Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις τέως Δ. Οιτύλου και Τ.Κ. Κοκκάλας»

Εισηγητής: Γεώργιος Εξαρχάκος

13.  Έγκριση της αριθ. 65/2013 Τ.Μ. του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2014» προϋπολογισμού δαπάνης 450.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

Εισηγητής: Μιχαήλ Κατσιβέλης

14.  Έγκριση της αριθ. 2/2014 Τ.Μ. του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Αν. Μάνης 2014» προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του

Εισηγητής: Γεώργιος Εξαρχάκος

15.  Έγκριση της αριθ. 3/2014 Τ.Μ. του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σμύνους 2014» προϋπολογισμού δαπάνης 170.000,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του.

Εισηγητής:  Θεόδωρος Αραπάκος

16.  Σχετικά με την κατασκευή του κλειστού Γυμναστηρίου Αρεόπολης.

Εισηγητής: Γεώργιος Εξαρχάκος

 

 

                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                              Χρήστος    Αναστασάκος

               

 

17/01/2014