ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο      18–3-2016

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:   3722                    

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων   

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

            Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  22α  Μαρτίου έτους 2016 , ημέρα  Τρίτη και  ώρα  19:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ανάκληση της αριθ. 65/2016 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Έγκριση Έκθεσης  εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄τρίμηνο 2015.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Επανυπολογισμός χρέωσης Πετρακάκου Νικολάου.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Ανάκληση των αριθ. 298/2015  και 447/2015 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 1. Περί αγοράς οικοπεδικής έκτασης για ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για την κάλυψη εποχιακών αναγκών για το έτος 2016.

Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος

 1. Πρόσληψη πέντε (5) ναυαγοσωστών με 3μηνη σύμβαση για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2016.

Εισηγητής: Καπασούρης-Σεψάκος Γεώργιος

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου για το έτος 2016.

Εισηγήτρια : Δρακουλάκου Ελένη

 1. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ύδρευση οικισμού Ακουμάρου»

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

 1. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου»

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

 1. Συγκρότηση επιτροπής  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση και συνέχιση αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή Τ.Δ. Αλίκων μέχρι τη δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα»

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου  «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Γηπέδου Γυθείου»

Εισηγητής: Καρβούνης Δημήτριος

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2015»

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

 1. Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως των εργασιών του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεως Γυθείου»

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

 1. Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Σκαμνακίου. 

Εισηγητής: Πατρικάκος Παναγιώτης

 1. Σχετικά με έκδοση δημοτικού περιοδικού για την ενημέρωση , πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και για την ανάπτυξη της συμμετοχής και επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του Δήμου.

 Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 1. Σχετικά με τα όσα συνέβησαν κατά τον εορτασμό της 17ης Μαρτίου 2016 στην Αρεόπολη.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

 

 

 

 

                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

                                                      Γεώργιος   Μητσάκος 

18/03/2016