ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο     3 –12-2013

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ: 24058                             

 

                                                Προς:

                                                1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                 2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                 3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                 4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                 5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 Σας   προσκαλώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, σε δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 4η Δεκεμβρίου έτους 2013 , ημέρα Τετάρτη και  ώρα 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, με το παρακάτω έκτακτο θέμα ημερήσιας διάταξης.

 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Δεκεμβρίου  2013» .

 

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα διότι κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.

                                         

 

                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                         Χρήστος    Αναστασάκος

03/12/2013