ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 17/07/2014

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  17η Ιουλίου  έτους 2014 , ημέρα Πέμπτη και  ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  1. Τροποποίηση της αριθ. 176/2014 ΑΔΣ σχετικά με  ανάθεση συντήρησης-επισκευής μεταφορικών μέσων, οχημάτων, μηχανημάτων έργων.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. Ανάκληση της αριθ. 98/2014 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας «Εξοπλισμός Κέντρου Πληροφόρησης και Ερμηνείας» του Δήμου Αν. Μάνης-έγκριση της  αριθ.  38/2014 μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. Διόρθωση Κ.Α. στην αριθ. 154/2014 ΑΔΣ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 για εξόφληση της αριθ. 24/2014 Απόφασης  Ειρηνοδικείου Γυθείου

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. Εισαγωγή ζώων στα Δημοτικά βοσκοτόπια του Δήμου Αν. Μάνης για το 2014-Εκπρόθεσμα.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ύδρευση οικισμού Μαυροβουνίου»

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

  1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ύδρευση οικισμού Ακούμαρου»

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος

  1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου « Οδοποιία τέως Δήμου Σμύνους 2013»

     Εισηγητής: Αραπάκος Θεόδωρος

  1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Αντικατάσταση και συνέχιση του αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή Τ.Δ. Αλίκων μέχρι και τη Δεξαμενή Τ.Δ. Γερολιμένα»

Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος `

  1. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΔΚ Γυθείου (1ος Ειδικός προϋπολογισμός)».

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

 

 

                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                    Χρήστος    Αναστασάκος

Αρχεία

11/07/2014