ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 25-11-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά τη ματαίωση της κατά την 20η Νοεμβρίου 2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 15493/15-11-2019 πρόσκληση συνεδριάσεως, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια τακτική συνεδρίαση την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατ. Μάνης, επί της οδού Βασιλέως Παύλου (1ος όροφος) στο Γύθειο, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη πρόσκληση

21/11/2019