Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 14-6-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 14η  Ιουνίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης

10/06/2022