Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 27-12-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την   27η  Δεκεμβρίου έτους 2022, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 11:00 για λήψη απόφασης

23/12/2022