Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 3-11-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

    Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την   3η  Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης

27/10/2022