Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 17-12-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 17η Δεκεμβρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

13/12/2021