Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 2-9-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 2η Σεπτεμβρίου έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

27/08/2021