Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 29-8-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 29η Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 για λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

25/08/2022