ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 25-8-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την ματαίωση των κατά την 13-8-2018 και 20-8-2018 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθ. 8562/9-8-2018 και  8746/14-8-2018 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 25η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018 ημέρα Σαββάτο και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο,  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα θέματα της παραπάνω πρώτης ημερήσιας διάταξης

21/08/2018