Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-1-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε τακτική διαδικτυακή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 21η Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

17/01/2022