ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24/07/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο    19 – 7- 2013

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                    Αριθ. Πρωτ: 13578                             

 

                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                               2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους                                                                     

                                    3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                   4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                   5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

           Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  24η Ιουλίου έτους 2013 , ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου  «Αναπλάσεις-διαμορφώσεις τέως Δ. Γυθείου»

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λιγνός

2.    Άδειες χρήσεως αιγιαλού έτους 2013 (απευθείας παραχώρηση).

Εισηγητής: κ. Μιχαήλ Κατσιβέλης 

3.    Διάθεση χώρων αιγιαλού έτους 2013 με δημοπρασία.

Εισηγητής: κ. Μιχαήλ Κατσιβέλης

4.    Διόρθωση της αριθ. 186/2013 ΑΔΣ.

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καπασούρης

5.    Συγκρότηση επιτροπών προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

Εισηγητής: κ. Ελένη Δρακουλάκου

6.    Σχετικά με τη διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο.

Εισηγητής: κ. Αικατερίνη Κολοκοτρώνη

7.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Βορβολάκος

8.    Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην Α.Π.: οικ. 105110/Π141/29-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του ΕΠΕΡΑΑ με τίτλο: «Διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ανατολικής Μάνης».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Σαμιώτης

 

 

 

                                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                      Χρήστος    Αναστασάκος

 

Αρχεία

19/07/2013