ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15/11/2013

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο     15–11-2013

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ: 22700                              

 

                                                      Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                                                                    3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                6. κ. Βορβολάκο Παν/τη Προϊστάμενο Ο.Υ.     

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

            Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ   Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 20η Νοεμβρίου έτους 2013 , ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο, για συζήτηση και λήψη απόφασης   στο μόνο θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ μόνο: Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Ανατολικής Μάνης οικ. Έτους 2014

 Εισηγητής Πέτρος Ανδρεάκος  Δήμαρχος Αν. Μάνης

 

                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                             Χρήστος    Αναστασάκος

15/11/2013