ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο 9-6-2017

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ : 7812

 

                                                        Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                  2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                  3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                  4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                  5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

          Σας προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την   14η Ιουνίου έτους 2017 , ημέρα Τετάρτη και  ώρα 15:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1.    Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Αγωγός ύδρευσης από τη θέση Γεωργακαράκου προς Νέο Οίτυλο-Οίτυλο».

 2.    Περί υποβολής πρότασης στο Ε.Π. Πελοπόννησος, Άξονα προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος-Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο Περιβάλλον» με τίτλο «Έργα Ορθολογικής και Αποδοτικής Διαχείρισης Πόσιμου Νερού» της πρόσκλησης: Α/Α Ο.Π.Σ. 2082 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφέρειας Πελοποννήσου»


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος   Μητσάκος

 

09/06/2017