ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο   31 –7-2015

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ :   12413    

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                     

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

         

 Σας   προσκαλώ σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την  5η Αυγούστου  έτους 2015 , ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα 20:00 στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα  κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1.    Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου  «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες Δ.Ε.  Οιτύλου και Ανατ. Μάνης 2015»

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

2.    Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΒΙΝΤΕΟ-ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ».

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης 

  1. Έγκριση της αριθ. 36/2015 Τ.Μ. με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης 2015» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος

  1. Έγκριση της αριθ. 39/2015 Απόφασης του ΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ  Δήμου Αν. σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015

Εισηγήτρια: Κολοκοτρώνη Αικατερίνη 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης

  1. Σχετικά με την λειτουργία Ειδικού Σχολείου στο Δήμο Ανατ. Μάνης.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. Σχετικά με την λειτουργία ΙΕΚ Γυθείου.

Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πυροσβεστικού Εξοπλισμού»  ( ΕΚΠΟΤΑ).

Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

  1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού» (Π.Δ. 28/80)

Εισηγήτρια: Δρακουλάκου Ελένη

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

                                                              Γεώργιος   Μητσάκος

31/07/2015