ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10/10/2014

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                    Γύθειο   6-10-2014

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                    Αριθ. Πρωτ:  20729               

 

                                                           Προς: 1. Τον κ. Δήμαρχο

                                                                     2. κ.κ. Δημοτικούς  Συμβούλους                                                                    

                                                                     3. κ. Πρόεδρο Δημ. Κοινότητας Γυθείου

                                                                     4. κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

                                                                     5. κ.κ. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                Σας   προσκαλώ σε  δημόσια ΕΙΔΙΚΗ τακτική  Συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 10η Οκτωβρίου έτους 2014 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:15  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο,  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο μόνο θέμα της  ημερήσιας διάταξης

 

ΘΕΜΑ μόνο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Οιτύλου» (ΔΗ.ΚΕ.ΟΙ)  πρώην Δήμου Οιτύλου.

  

                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                             Γεώργιος  Μητσάκος

06/10/2014